Zatrzymaj rozwój cukrzycy

W przypadku przewlekłych schorzeń metabolicznych takich jak cukrzyca niezwykle ważne są stała dbałość o własny organizm i częsta kontrola postępu choroby. Powinno się w miarę często, najlepiej zgodnie z radami lekarza, wykonywać niezbędne badania – jednym z najpopularniejszych i najbardziej miarodajnych jest oznaczanie tzw. hemoglobiny glikowanej. Na czym polega to badanie i po co się je wykonuje?

 Rola hemoglobiny i hemoglobiny glikowanej

Czerwony barwnik nazywany hemoglobiną znajduje się w obrębie czerwonych krwinek, determinując ich barwę i pośrednio wpływając na charakterystyczny wklęsły kształt. Pomimo wielu pomniejszych funkcji hemoglobina pełni przede wszystkim rolę przenośnika tlenu w organizmie. Naturalnym stanem jest jednak to, że pewna część czerwonego barwnika zamiast wiązać się z tlenem, wchodzi w związek z glukozą i w tej formie funkcjonuje w układzie krwionośnym człowieka pod nazwą hemoglobiny glikowanej. Im większe jest stężenie cukru we krwi, tym bardziej zwiąże się z barwnikiem, tworząc wspomniany związek. Oznaczanie hemoglobiny glikowanej jest więc bardzo dobrym wskaźnikiem w ocenie rozwoju cukrzycy, bowiem odwzorowuje stężenie cukru w okresie od 4 tygodni do nawet 3 miesięcy, co jest średnim czasem „życia” czerwonej krwinki.

Na czym polega badanie?

Warto pamiętać, że oznaczanie hemoglobiny glikowanej powinno wykonywać się wedle lekarskich zaleceń – obecnie uznaje się, że wystarczy kontrola 2-3 razy do roku. Samo badanie przebiega niezwykle szybko i nie powoduje większych uciążliwości dla pacjenta. Polega na pobraniu krwi chorego, która następnie zostaje poddana badaniom laboratoryjnym. Wynik uzyskuje się po kilku, czasem kilkunastu dniach. Warto wspomnieć, że na wynik ma wpływ wiele czynników, które lekarz powinien wziąć pod uwagę przed wykonaniem badania. Są to np.: transfuzje krwi, anemia lub krwotoki. Więcej informacji na temat hemoglobiny glikowanej na www.insulinowi.pl.

Po co wykonujemy badanie?

Utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi jest jednym z podstawowych założeń skutecznego leczenia cukrzycy. Oznaczanie insuliny glikowanej mówi, czy terapia lecznicza jest dobrze prowadzona, a pacjenci nie są narażeni na rozwój groźnych objawów. Zapobieganie hipo- lub hiperglikemii i utrzymywanie poziomu glukozy w ściśle określonych normach zmniejszają ryzyko neuropatii, zawału serca lub udaru mózgu.

PODZIEL SIĘ: