Uniwersytet Trzeciego Wieku

Współcześnie sytuacja osób starszych zaczyna się poprawiać, przynajmniej w krajach z kręgu cywilizacji zachodniej. Możliwości aktywizacyjne dla seniorów są większe niż w latach poprzednich. Niektóre z form aktywizacji mają jednak dość długą tradycję. Należą do nich UTW czyli Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ich idea zakłada nie tylko możliwość poszerzenia horyzontów myślowych dla seniorów, ale również horyzontów społecznych oraz integracji ze społecznością lokalną (w wymiarze międzypokoleniowym). Warto dodać, że Polska była trzecim krajem na świecie, w którym ruch UTW się rozwinął.

Co zapewnia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytety Trzeciego Wieku zapewniają różnego rodzaju formy aktywności ruchowej. Istnieje kilka modeli tego typu instytucji, w zależności od tego, czy funkcjonują w połączeniu z uczelnią wyższą, czy polegają bardziej na samokształceniu oraz samopomocy obywatelskiej. W tych pierwszych (charakterystycznych dla modelu francuskiego) – występuje większy nacisk na edukację, lepsza jakość kształcenia oraz ścisły związek w ośrodkiem akademickim. Jeśli natomiast chodzi o model brytyjski – wagę przykłada się głównie do kreatywności, powiązań międzyludzkich, budowania relacji (panuje więc z definicji większa dowolność, zarówno organizacyjna jak i dydaktyczna).

Główne cele UTW.

Celem powstawania Uniwersytetów Trzeciego wieku jest bowiem nie tylko aktywizacja intelektualna seniorów, ale przede wszystkim ich włączenie w społeczność. Środowisko osób starszych wielokrotnie posiada problemy ze zintegrowaniem się. Natomiast dzięki rozmaitym rodzajom zajęć aktywizacyjnych. UTW mogą ten stan zmienić. Poza tym Uniwersytety znacznie ułatwiają kontakt z innymi organizacjami oraz instytucjami publicznymi (zajmującymi się zarówno kulturą jak i zdrowotnymi zagadnieniami). Jeśli chodzi o wiek słuchaczy UTW to jest on wbrew pozorom zróżnicowany, mieści się w przedziale od 40 – 85 lat. Zazwyczaj są to jednak osoby dość dobrze sytuowane (nauka na UTW jest bowiem płatna), oraz z minimum średnim wykształceniem.

TAGI: Uniwersytet Trzeciego Wieku, edukacja, jakość kształcenia, minimum wykształcenia, uczelnie wyższe.

PODZIEL SIĘ: