Ageizm – dlaczego społeczeństwo dyskryminuje osoby starsze?

ageizm

Żyjemy w społeczeństwie stale się starzejącym. Przybywa coraz więcej osób starszych. Zjawisko ageizmu wiąże się niestety z dyskryminacją takich osób. Dlaczego tak się dzieje?

Ageizm dotyczy dyskryminacji i stereotypów dotyczących osób starszych. Tacy ludzie są często spychani na margines społeczny. Ich rola w życiu społecznym znacząco spada, co wiąże się z pogorszeniem relacji międzyludzkich.

Stereotypowe podejście

Stereotypy wywodzą się z m.in. z braku wiedzy na temat danej kultury czy społeczności. Uprzedzenia względem osób starszych tworzą się głównie przez lęki przed śmiercią oraz nieuchronnym starzeniem się. Upływ czasu nie kojarzy się pozytywnie, przez co ludzie starsi są utożsamiani z niedołężnością i nieprzydatnością. Takie osoby czują się bezwartościowe, gdy myśli się, że minął już ich „termin ważności”.

Rozwój nowoczesnych technologii

Świat wciąż się rozwija a wraz z nim nowoczesne technologie. Internet czy inne wynalazki współczesności to wyznaczniki postępu. Osoby starsze są bardzo często określane jako te, które nie dorównują nowoczesności. Brak umiejętności korzystania z nowych technologii klasyfikuje ludzi w podeszłym wieku. Niedostosowanie do takiego tempa życia jest często powodem ageizmu. Co ciekawe, osoby starsze coraz chętniej korzystają z dobrodziejstw współczesnego świata. Mimo wieku chętnie się uczą i rozwijają, starając się podążać zgodnie z duchem czasu.

Choroby wieku starczego

Upływ lat to także liczne choroby wieku starczego. Młodzi ludzie obawiają się objawów schorzeń. Wszelkie ułomności takie jak np. utrata wzroku czy zaburzenia pracy niektórych układów czy organów odstraszają, powodując alienację seniorów. Mniej sprawny człowiek jest mało przydatny. Młodość to pełnia energii a starość uznawana jest za coś zbędnego i niepotrzebnego. Współczesna medycyna umożliwia różne metody leczenia, z których osoby starsze chętnie korzystają. W związku z tym poprawia się także jakość i długość ich życia.

Mało atrakcyjna starość

old

Piękno i atrakcyjność to cechy kultu młodości, który rządzi w obecnym świecie. Starość kojarzy się ze zmarszczkami, brzydkim i mało atrakcyjnym wyglądem. Ludzie starsi są zaliczani do grupy osób, która jest najbardziej zaniedbana. Seniorzy starają się jednak żyć aktywnie i zdrowo. Wiele osób w podeszłym wieku korzysta z oferty medycyny estetycznej oraz wszelkich form aktywności fizycznej. Widok wysportowanych osób starszych w parkach czy siłowniach miejskich nie powinien już nikogo dziwić.

Zmiana podejścia do tematu osób starszych na pewno zniwelowałaby zjawisko ageizmu. Wszyscy seniorzy są tak samo kategoryzowani, a przecież każdy człowiek jest jednostką indywidualną. Miejmy nadzieję, że nasze myślenie stereotypowe szybko ulegnie zmianie, a osoby starsze przestaną być dyskryminowane.

PODZIEL SIĘ: