Jak sporządzić testament?

testament

Testament to ważny dokument sporządzany przez spadkodawcę. Jak go właściwe przygotować?

Testament spisany odręcznie

Sporządzenie testamentu gwarantuje pewność losu naszego majątku po śmierci. Taki dokument musi być sporządzony odręcznie, przez samego spadkobiercę. Zapomnijmy zatem o jakimkolwiek wydruku czy maszynopisie. Przygotowując testament musimy pamiętać o dacie i własnoręcznym podpisie. Bez tych elementów dokument będzie zwyczajnie nieważny.

Akt notarialny

Testament spisany w postaci aktu notarialnego u notariusza będzie bardziej wiarygodny. Taki dokument zdecydowanie trudniej podważyć, co może pomóc w rozstrzygnięciu ewentualnych sporów spadkobierców. Koszty takiej usługi zaczynają się w granicach 50 złotych. Akt notarialny ułatwi odeprzeć zarzuty o niepoczytalności czy przymusowym podpisaniu, co jest częstym powództwem w sprawach majątkowych.

Ustne oświadczenie

Informacje o podziale naszego majątku złożymy również ustnie. Taką możliwość dają jednostki takie jak urząd stanu cywilnego czy urząd miasta. Podczas składania testamentu, spadkodawcy muszą towarzyszyć osoby trzecie w postaci dwóch świadków. Taką formę testamentu należy spisać w ciągu roku od momentu ustnego ogłoszenia go świadkom. Osoby te nie mogą otrzymać jakichkolwiek korzyści majątkowych z naszego testamentu.

Wykonawca testamentu

testament

Z myślą o rozporządzeniu majątkiem możemy wyznaczyć osobę zwaną wykonawcą testamentu. Taka osoba dopilnuje wszelkich wymagań określonych w testamencie i będzie rozporządzała majątkiem do momentu przekazania go spadkobiercom. Zarządzi odpowiednio naszym spadkiem oraz zadba o wszystkie niezbędne formalności prawne i urzędowe.

Napisanie testamentu wcale nie jest trudne i nie wymaga od nas nakładów finansowych. Bez problemu poradzą sobie z nim seniorzy. Sami decydujemy o tym w jakiej formie sporządzimy testament i oczywiście kogo w nim uwzględnimy. Warto więc pomyśleć o tym wcześniej.

PODZIEL SIĘ: