Emerytura pomostowa – kto może z niej skorzystać?

emerytura-pomostowa

Emerytury stanowią ważną kwestię świadczeń finansowych. Do ich grypy należy emerytura pomostowa – kto może z niej skorzystać?

Prawa do otrzymania wcześniejszych świadczeń emerytalnych mają nieliczni. Warto je jednak poznać i sprawdzić, czy zaliczamy się do tej grupy osób.

Emerytura pomostowa

Możliwość przejścia na emeryturę pomostową mają osoby urodzone po 31 grudnia 1984 roku. W przypadku kobiet będą to osoby w wieku co najmniej 55 lat, a mężczyzn – 60. Muszą posiadać okres składkowy i nieskładkowy, stanowiący dla pań 20 lat i dla panów – lat 25 oraz przepracowane 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze. Wykaz takich prac jest prawnie określony. Na liście znajdują się zawody, których wykonywanie niesie wyjątkowe ryzyko utraty zdrowia oraz życia. Dotyczy to trwałych uszczerbków na zdrowiu i szczególnie trudnego środowiska pracy. Zwykle są to profesje wymagające siły fizycznej, czy nadwyrężające stan psychiczny pracownika.

Pomostówka dla żołnierzy i innych służb

Żołnierze, policjanci, strażacy oraz wszelkie inne służby mają prawo do emerytury pomostowej na ogólnych warunkach, jeśli nie spełniają kryteriów do otrzymania emerytury lub je utracili. Osoby zajmujące się tego typu czynnościami zawodowymi mają zdecydowanie lepszy dostęp do takich świadczeń finansowych, co związane jest z wysokim ryzykiem zawodowym, jakie niesie dana służba. W wielu przypadkach, osoby doznają różnych urazów i trwałych uszkodzeń zdrowia, co jest częstą przyczyną do wcześniejszego zakończenia kariery zawodowej.

Emerytura pomostowa dla górników

emerytura

Górnicy także mają prawo do wcześniejszych świadczeń. Zasady przyznawania są nieco inne jak u pozostałych zawodów. Pracownicy zatrudnieni przez okres co najmniej 15 lat, w pełnym wymiarze godzin, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny, mogą się o nią ubiegać. Do wniosku wymagane są niezbędne dokumenty w postaci świadectw pracy, tak samo jak w przypadku innych profesji.

Wielkość emerytury pomostowej zależy od wysokości składki ubezpieczeniowej i kapitału początkowego, jest ona obliczana indywidualnie. Coraz trudniej uzyskać wcześniejszą możliwość do emerytury, przez wzgląd na zaostrzanie przepisów prawnych. Istnieje jednak wiele czynności zawodowych, które znacząco wpływają na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, więc warto sprawdzić, czy czasem nie kwalifikujemy się do tego typu świadczeń.

PODZIEL SIĘ: